23 października 2021 | 12.00-15.00 | CH Rondo, ul. Kruszwicka 1

Zapisy dla Wystawców na Babi Targ ruszą 13 października, o g. 12.00.

Twoja szafa się nie domyka od nadmiaru ubrań, których już nie nosisz, a Ty nadal nie wiesz, w co się ubrać? To czas na wietrzenie szaf!
23 października będziesz mogła puścić w obieg swoje rzeczy – oddając je na akcję charytatywną na rzecz Stowarzyszenia Sue Ryder lub/i biorąc udział w Babim Targu.

Babi Targ to wielka akcja wietrzenia szaf, najstarsza impreza tego typu w Polsce, organizowana regularnie od 2007 roku w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi. Z biegiem lat uczestniczki i uczestnicy nadali jej własny charakter. Teraz oprócz wymiany zaczęli również kupować i sprzedawać przyniesione ubrania.
Tym samym Babi Targ stał się doskonałą okazją, by za niewielkie pieniądze upolować niepowtarzalne ubrania i wyjątkową biżuterię oraz świetną alternatywą dla wszystkich, którzy zamiłowanie do mody łączą z ekologicznym stylem życia. Na Babim Targu ubranie zyskuje drugie życie, a my dodatkowe środki w portfelu.

23 października w CH Rondo oprócz Babiego Targu odbędzie się również akcja charytatywna wspierająca działalność Stowarzyszenia Sue Ryder.
Od 11 do 19.00 na stoisku zlokalizowanym na poziomie I, w okolicy perfumerii Sephora i Kwiaciarni Olivia, będzie można oddać swoje rzeczy na rzecz stowarzyszenia, a w zamian otrzymać bon na kwotę 15 złotych do wykorzystania u wybranych najemców centrum (bon otrzyma osoba, która odda min. 10 kg odzieży).

WAŻNE INFORMACJE

DLA WSZYSTKICH:

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ I JAKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NA BABIM TARGU?

Na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Weźcie ze sobą maseczki, pamiętajcie o dystansie społecznym i dezynfekujcie dłonie w momencie wejścia na teren wydarzenia, w toaletach i w czasie wydarzenia, korzystając z własnych lub ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji.

JAK WEJŚĆ NA TEREN WYDARZENIA?

Wydarzenie odbędzie się na poziomach 0 i I CH Rondo – najszybciej na teren wydarzenia dostaniecie się wchodząc od strony Ronda Grunwaldzkiej.

JAK DOJECHAĆ?

Na terenie CH Rondo znajduje się bezpłatny parking.

DLA WYSTAWIAJĄCYCH:

ZAPISY:

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, ale należy zarezerwować miejsce. Zapisy dla Wystawców ruszą 13 października ok. g. 12.00 na stronie www.babitarg.com. Pamiętajcie, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Po zapisaniu się na listę otrzymacie bilet wraz z numerem rezerwacji. Będziecie musieli jeszcze raz potwierdzić swoją obecność. Szczegóły wyślemy w wiadomości, którą otrzymacie 19 października. Jeśli nie znajdziecie jej w skrzynce koniecznie do nas napiszcie!

O KTÓREJ MOŻECIE WEJŚĆ NA TEREN WYDARZENIA:

W dniu wydarzenia zapraszamy Was w godzinach 11.00 do 11.30. Limit bagaży dla jednego stoiska wynosi 2 sztuki, a jedno stoisko nie może zajmować więcej niż ok. 110 cm x 100 cm przestrzeni. Pamiętajcie o tym, przygotowując się do wydarzenia!:)

DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

O KTÓREJ MOŻECIE WEJŚĆ NA TEREN WYDARZENIA:

Osoby Odwiedzające, czyli takie, które nie wystawiają swoich ubrań a przychodzą na wydarzenie na zakupy, zapraszamy od godz. 12.00.

REGULAMIN BABIEGO TARGU W BYDGOSZCZY |23.10.2021
I. Regulamin imprezy:

 1. Organizatorem imprezy pt.: „Babi Targ” odbywającej się w CH Rondo 23 października 2021 roku jest: Joanna Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet “W krainie czarów” w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.
 2. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
 3. Osoby obecne na wydarzeniu (Uczestnicy) zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.babilad.pl oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 4. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na wydarzenie lub usunięcia z terenu wydarzenia osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla innych Uczestników oraz osoby, która nie podporządkowuje się nakazom regulaminu.
 5. Na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką oraz noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Uczestnik musi we własnym zakresie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w maseczkę, powinien również stosować się do obowiązku zachowania dystansu społecznego, dezynfekować dłonie w momencie wejścia na teren wydarzenia, w toaletach i na terenie wydarzenia, korzystając z własnych lub ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji.
 6. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w punkcie 5 Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren wydarzenia osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z terenu wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Uczestnik nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
 7. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 8. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas imprezy, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. Udział w imprezie z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.
 9. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić (Wystawców) przyjmowane są od ok. g. 12.00, 13 października, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które dokonają zapisu na imprezę i otrzymają bilet dla Wystawcy zobowiązane są potwierdzić rezerwację. Instrukcja, jak to zrobić zostanie zamieszczona w wiadomości, która zostanie przesłana do Uczestników 19 października. Uczestnik będzie miał 48 h na potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Jeśli 19 października Uczestnik nie znajdzie w skrzynce wiadomości z prośbą o potwierdzenie rezerwacji zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, zaadresowanej na info@babitarg.com, w terminie do 20 października.
 10. Osoby Odwiedzające nie są zobowiązane do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w imprezie.
 11. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków i biżuterii, chyba że Organizator wyraził na to pisemną zgodę.
 12. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty oferowane przez Uczestników na imprezie muszą być czyste i w dobrym stanie.
 13. Każdy Wystawca może wnieść maksymalnie 2 torby/walizki z ubraniami.
 14. Wśród osób lubiących profil Babilądu® na portalu Facebook i/lub profil babi_targ na Instagramie zarezerwujemy na czas imprezy nasze stojaki. Prosimy śledzić profil, co jakiś czas będą się na nim pojawiały informacje o możliwości rezerwacji sprzętu na Babi Targ. Zarezerwowany sprzęt należy po imprezie zwrócić Organizatorowi.
  Uczestniczki i uczestnicy, wystawiający się na Babim Targu, którym nie udało się zarezerwować stojaków na Facebooku Babilądu, muszą zabrać ze sobą wieszaki, stojaki lub inne przedmioty, które będą przydatne w wyeksponowaniu przyniesionych ubrań i sprzętów.
 15. W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane. Wydarzenie kończy się o godz. 15.00. Uczestniczki i uczestnicy mają 15 minut na demontaż stoisk.
 16. Wystawcy nie mogą wystawiać się bezpośrednio na ziemi, w tym na kartonach, kocykach, foliach, płachtach, etc., używać wózków sklepowych, ani żadnych stałych elementów wystroju wnętrza w aranżacji stoiska. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w imprezie Wystawcę, który nie zastosuje się do wymogów odnośnie wyglądu stoiska.
 17. Jedno stoisko Wystawcy nie może zajmować więcej niż 110 cm x 100 cm powierzchni.
 18. Wstęp dla Odwiedzających rozpoczyna się od godz. 12.00.
 19. Podczas wydarzenia nie można prowadzić jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika odpowiada sam Uczestnik.
 21. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.
 22. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
 23. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skarbowym.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Wydarzenia i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie internetowej Organizatora.
 25. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, Centrum Handlowemu lub innym Uczestnikom.

II. Ochrona danych osobowych:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 21e/39 (60-681), zwany dalej „Ośrodkiem”.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Ośrodek.
  W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym jeśli Uczestnik chce wziąć udział w Wydarzeniu.

ORGANIZATOR:

BABILĄD
www.babilad.pl
www.facebook.com/Babilad
www.instagram.com/babi_targ/