For English scroll down

Бабі Тарг (BABI TARG) на Літньому Екологічному Ринку на MTP у Познані
Провітрювання шаф на свіжому повітрі!
11.07.2021 | 12:00-15:30 | Міжнародна Виставка у Познані (MTP)
Запрошуємо вас на Бабі Тарг (Babi Targ) у вересні під відкритим небом, виставка відбудеться у рамках Літнього Екологічного Ринку, організованого на MTP у Познані.Babi Targ це чудовий захід з провітрювання шаф, перша подія такого типу в Польщі, що регулярно організовується з 2007 року у Познані, Гданську, Бидгощі та Лодзі. У міру розвитку заходу учасники надали йому неповторного характеру. Окрім обміну учасники почали також купувати та продавати одяг, який вони виставляли.Babi Targ став чудовою можливістю знайти неповторний одяг та унікальні прикраси за невеликі гроші. Це також чудова альтернатива для всіх тих, хто поєднує свою любов до моди з екологічним способом життя – одяг здобуває друге життя, а у вас є додаткові кошти в гаманці.Babi Targ® – найдавніша та найбільша подія такого типу в Польщі!
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ТА ЯКІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ?
Обов’язковою є вимога закривати рот і ніс, носити рукавички або дезінфікувати руки на місці події. Кожна особа повинна мати при собі індивідуальні засоби захисту, тобто маску, а також повинна дотримуватися зобов’язання підтримувати соціальну дистанцію, дезінфікувати руки при вході в зону події, в туалетах та на майданчику заходу, користуючись загальнодоступними дезінфекційними засобами.
ЯК УВІЙТИ / В’ЇХАТИ НА ТЕРИТОРІЮ ЗАХОДУ?
Вхід на подію буде можливий через Східну браму, за адресою вул. Глоговська (Głogowska) (навпроти Двірцевого мосту (Most Dworcowy)).Увага! Ви можете увійти/в’їхати на подію лише один раз – неможливо повторно увійти на територію події після виходу з MTP-простору. Температуру вимірюватимуть на вході в зону події.На території вистави є платна автостоянка MTP (вартість: 20 злотих – один в’їзд). В’їзд з вул. Буковська (Bukowska) навпроти готелю Шератон, ворота № 7. Рекомендуємо купувати паркувальну карту через портал: www.tobilet.pl.
БІЛЕТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ / ПОМІЧНИКІВ:
Вхідний квиток на Бабі Тарг є іменним та разовим (це означає, що неможливо повторно зайти в зону події після виходу з території MTP).Квитки для Учасників та їх Помічників доступні лише в Інтернеті на вебсайті www.tobilet.pl:УЧАСНИКИ ПОДІЇ БАБІ ТАРГ: 60 злотих (розмір стійки 1,5 х 1 м, ціна квитка охоплює можливість внести дві сумки чи валізи або стелажі з одягом, забороняється виставляти вироби ручної роботи на території Бабі Тарг).ПОМІЧНИКИ: 15 злотих
КОЛИ І ЯК МОЖНА УВІЙТИ НА ТЕРИТОРІЮ ВИСТАВКИ І ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ УЧАСНИКАМ/ПОМІЧНИКАМ:
В день події вхід на місце проведення події для Учасників виставки та Помічників відбувається з 9:00 до 10:00 ранку.Ви повинні принести із собою на подію квиток з видимим QR-кодом (на своєму телефоні або у видрукованому вигляді). Кожен Учасник події може придбати максимум 1 квиток для Помічника. Помічник повинен супроводжувати Учасника під час перевірки квитка. Ліміт багажу – 2 предмети. Одна стійка не може займати більш ніж місяце 1,5 х 1 м. Можна зайняти лише попередньо заброньоване місце.
ЩО В РАЗІ ДОЩУ:
Якщо захід буде перенесено до закритого приміщення через погодні умови, розташування стендів буде адаптоване до можливостей приміщення. У цьому випадку вибрати місце не вдасться, його призначить Організатор.
БІЛЕТИ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ:
Вхід на Літній Екологічний Ринок є платний та коштує 5 злотихКвиток, придбаний для Літнього Екологічного Ринку дозволяє пересуватися в просторі Бабі Тарг. Квитки можна придбати на сайті www.tobilet.pl. Ви повинні принести із собою на подію квиток з видимим QR-кодом (на своєму телефоні або у видрукованому вигляді). Рекомендується мати із собою сертифікат щеплення проти COVID-19 з приводу обмеженої кількості невакцинованних осіб, які можуть брати участь в заході.

BABI TARG at MTP in Poznań
11 July 2021 | 12.00- 15.30 | MTP
We invite you to the next Babi Targ in the open-air version, which will take place at the MTP in Poznań.Babi Targ is a great opportunity to clear out your wardrobe. The oldest event of this type in Poland, opperating since 2007 in Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz and Łódź. As the event developed, the participants brought their own character to it. The swap exchange also turned into a buy and sell event for the clothes brought.Babi Targ trades as an opportunity to find unique clothes and unique jewellery for money. It is also a great alternative for all those who combine their love of fashion with an ecological lifestyle – clothes gain a second life, and you get some additional money in your pocket.Babi Targ® is the oldest and largest event of this type in Poland!
IMPORTANT INFORMATION:
HOW TO PREPARE AND WHAT SAFETY RULES SHOULD BE FOLLOWED AT THE BABI TARG?At the event site, it is compulsory to cover the nose and mouth with a face mask. The wearing of  gloves or the disinfecting hands. Each person must, in all respects, be equipped with personal protective equipment, i.e., first of all, have a mask, all people must have a mask with them, it is  mandatory to comply with the obligation to keep a mask with you, you must also comply with the social distancing rules, disinfecting hands upon entering the event site, and also at each stall. Hand sanitiser and appropriate disinfectants should be used.
HOW TO ENTER / EXIT THE FAIR AREA?
Entry through Gate nr 5, at ul. Grunwaldzka (next to World Trade Center).Warning! You can enter / exit the event only once – it is not possible to re-enter the event area after leaving the MTP space. Your temperature will be measured at the entrance to the event area.Paid MTP car park Pod Iglicą: https://www.mtp.pl/pl/us%C5%82ugi/parking/
TICKETS FOR EXHIBITORS / HELPERS:
The ticket to Babi Targ is personal and only permits the holder to enter the event once (which means that it is not possible to enter the event area or leave the MTP space).Tickets for Exhibitors and their Helpers are available only online at www.tobilet.pl:EXHIBITORS IN THE BABI TARG AREA: PLN 60 (the size of the stand is 150 cm x 100 cm, the price includes: two bags or suitcases or racks with clothes, it is forbidden to exhibit handicrafts in the Babi Targ).AUXILIARIES: PLN 15
HOW TO ENTER THE FAIR AREA AND WHAT YOU HAVE TO REMEMBER WHILE BEING AN EXHIBITOR / HELP:
On the day of the event, admission to the place of the event for Exhibitors and Helpers – takes place from 10.30-11.45.
You should bring a ticket with a visible QR Code (on your phone or printed) with you to the event as well as the certificate of being vaccinated against COVID-19 (there is a limit of people not vaccinated who can enter the event). Each Exhibitor may only purchase a maximum of 1 ticket for the Helper / s. The assistant must accompany the Exhibitor during the ticket inspection. Luggage limit up to 2 items. One stand cannot take up more than approx. 150 cm x 100 cm of space. Only a previously booked place can be taken.
WHAT IF WEATHER IS BAD:
If the event is relocated to an indoor area due to unfavourable weather conditions, the arrangement of the stands will be adapted to the hall’s capabilities. In this case, it will not be possible to choose the place, it will be appointed by the Organizer.
TICKETS FOR VISITORS:
Admission to Babi Targ is payable and costs: PLN 5Tickets can be purchased at www.tobilet.pl. You should bring a ticket with a visible QR Code (on your phone or printed) with you to the event as well as the certificate of being vaccinated against COVID-19 (there is a limit of people not vaccinated who can enter the event).