KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH

Klub Kobiet Przedsiębiorczych powstał w kwietniu 2008 roku z inicjatywy Babilądu i Black Hog. Od tego czasu, w Poznaniu i okolicach, organizuje comiesięczne Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych, a w 2012 roku zorganizował ponadto cztery zamknięte spotkania Klubowe: w Andersii, Concordii Design, Olandii oraz Kukanii.

Główną ideą działalności Klubu jest stworzenie platformy do wymiany biznesowej i ideowej dla kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą lub piastujących decyzyjne stanowiska w rozmaitych firmach. Działania te służą wspieraniu postaw przedsiębiorczości wśród kobiet, poprzez poszukiwanie nowych partnerów biznesowych, jak również promocji pozytywnych wzorców na zewnątrz.
Klub zorganizował dotychczas kilkadziesiąt spotkań dla kilkuset przedsiębiorczyń w Poznaniu i okolicach, był partnerem Gazety Wyborczej w Plebiscycie na Kobietę Przedsiębiorczą Wielkopolski oraz jednym ze współorganizatorów I Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, w którym udział wzięły m.in. prof. Magdalena Środa, wicemarszałkini sejmu Wanda Nowicka, ministra Agnieszka Kozłowska- Rajewicz oraz Barbara Labuda i Henryka Bochniarz.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

22/05/2013, g. 18.00. Szczegóły wkrótce!

 

Klub Kobiet Przedsiębiorczych