22281937_1704915349550400_8702586748490267059_n

BABI TARG W GDAŃSKU!

12.05.2018, g. 12.00- 15.00

Po zimowej przerwie do Gdańska wraca Babi Targ. Wiosenna edycja imprezy odbędzie się 12. maja! Tym razem towarzyszyć jej będą sekcja rękodzieła, do której zapraszamy projektantów i projektantki, oraz sekcja przeróbek, gdzie Aleksandra Baranowska z Rękofaktury i Aneta Zakrzewska z Walizki Życzeń, będą dokonywać szybkich, prostych przeróbek ubrań, które pojawią się na Babim Targu.

Mieszkanki Trójmiasta zapraszamy zatem do zrobienia przeglądu szaf – 12. maja już po raz trzynasty będzie można w Gdańsku pozbyć się nienoszonych ubrań, jak również uzupełnić swoją garderobę o ciuchy i dodatki niezbędne na kilka nadchodzących miesięcy. Tego dnia w Galerii Przymorze będzie można wymienić, sprzedać lub kupić ciuchy, a przy okazji w sekcji przeróbek dowiedzieć się, jak najlepiej dopasować wyszukane na imprezie ubrania do swojej sylwetki oraz dobrać niezbędne dodatki w sekcji rękodzieła, gdzie swoje wyroby zaprezentują lokalni projektanci i projektantki.

Impreza, organizowana regularnie od kilku lat w Galerii Przymorze, cieszy się już taką popularnością, że miejsca dla Wystawców zwykle kończą się w kilkadziesiąt sekund! Zapisy na majową edycję wystartują 24.kwietnia (ok. godziny 12:00) na stronie: www.babitarg.com.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE – BABI TARG

Impreza odbędzie się na drugim piętrze Galerii Przymorze (w pobliżu Zielonej Ściany), przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 w Gdańsku, w sobotę 12.maja w, w godz. 12.00-15.00. Osoby, które przyjadą z własnymi ubraniami na wymianę rozstawiają się w godz. 11.00 – 11.30. Wstęp na Babi Targ jest bezpłatny, ale osoby chcące wystawić swoje ubrania muszą się zarejestrować na stronie www.babitarg.com – zapisy ruszą 24.kwietnia, ok. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Odwiedzający nie muszą dokonywać zapisu na imprezę.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE – SEKCJA RĘKODZIEŁA

Sekcja rękodzieła zlokalizowana zostanie na parterze Galerii Przymorze (w pobliżu Zielonej Ściany).
W wydarzeniu wezmą udział:

Ringesin
Elwira szyje – Muchy na wypasie
MALWA
Makabresque
Łapkodzieło
I’m Gusiak
Gentleman Cat
Cudo Mix Pol – ceramika artystyczna
Bunny likes
Blanka Atelier – projekty można obejrzeć na ArtMadam

REGULAMIN BABIEGO TARGU | GALERIA PRZYMORZE | 12.05.2018

I. REGULAMIN SEKCJI BABI TARG

 1. Organizatorem imprezy pt.: „Babi Targ” odbywającej się w Galerii Przymorze 12.maja 2018 roku jest: Joanna Stankiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet “W krainie czarów” w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.
 2. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
 3. Osoby obecne na imprezie (Uczestnicy) zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.babilad.pl oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 4. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych Uczestników.
 5. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas imprezy, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. Udział w imprezie z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.
 7. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić (Wystawców) przyjmowane są od ok. g. 12.00, 24. kwietnia 2018 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które dokonają zapisu na imprezę i otrzymają numer rezerwacji zobowiązane są potwierdzić rezerwację. Potwierdzenia rezerwacji dokonuje się poprzez kliknięcie w link „Potwierdzam udział” zawarty w wiadomości, która zostanie przesłana do Uczestników 7. maja. Uczestnik ma 48 h na potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Jeśli 7. maja Uczestnik nie znajdzie w skrzynce wiadomości z prośbą o potwierdzenie rezerwacji zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, zaadresowanej na info@babitarg.com, w terminie do 8. maja.
 8. Uczestnicy jedynie odwiedzający imprezę (Odwiedzający) nie są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w imprezie.
 9. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków i biżuterii, chyba że Organizator wyraził na to pisemną zgodę.
 10. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty oferowane przez Uczestników na imprezie muszą być czyste i w dobrym stanie.
 11. Każdy Wystawca może wnieść maksymalnie 2 torby/walizki z ubraniami.
 12. W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane.
 13. Wstęp dla pozostałych Uczestników (Odwiedzających) rozpoczyna się od godz. 12.00.
 14. Wystawcy muszą przynieść ze sobą wieszaki, stojaki, stoliki, walizki lub inne sprzęty, które będą przydatne w wyeksponowaniu przyniesionych ubrań i dodatków. Nie wolno wystawiać się bezpośrednio na ziemi, w tym na kartonach, kocykach, foliach, płachtach, etc., używać wózków sklepowych, ani żadnych stałych elementów wystroju wnętrza w aranżacji stoiska. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w imprezie Wystawcę, który nie zastosuje się do wymogów odnośnie wyglądu stoiska.
 15. Wśród Wystawców lubiących stronę Babilądu® na portalu Facebook zarezerwujemy stojaki zapewnione przez Organizatora. Prosimy śledzić profil, co jakiś czas będą się na nim pojawiały informacje o możliwości rezerwacji sprzętu na Babi Targ.
 16. Jedno stoisko Wystawcy nie może zajmować więcej niż 150 cm x 100 cm powierzchni.
 17. Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika odpowiada sam Uczestnik.
 18. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.
 19. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
 20. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skarbowym.
 21. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, Centrum Handlowemu lub innym Uczestnikom.

 

II. REGULAMIN SEKCJI RĘKODZIEŁA

1. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika (Wystawcy z sekcji rękodzieła) postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.

2. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas imprezy, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. Udział w imprezie z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.

3. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić w sekcji rękodzieła (Wystawców z sekcji rękodzieła) przyjmowane są od od 16 do 22. kwietnia 2018 roku pod adresem mailowym info@babilad.pl. Aby zgłosić swój udział należy wysłać maila z opisem działalności, linkiem do strony i profili na portalach społecznościowych, numerem telefonu, jak również załączyć 2-5 zdjęć. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania powodu. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu kilkunastu dni Uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu/nieprzyjęciu do grona wystawców.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do promowania wydarzenia wybranymi zdjęciami. Wystawca z sekcji rękodzieła oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do zdjęć, o których mowa w punktach 3 i 4, oświadcza również, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. W przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż Wystawca z sekcji rękodzieła nie dysponował w/w uprawnieniami, zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych. Wystawca z sekcji rękodzieła udziela na czas i w związku z realizacją imprezy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie zdjęć w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. w szczególności w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sieci internetowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozmieszczenia Wystawców z sekcji rękodzieła wedle własnej koncepcji.

6. Wystawca z sekcji rękodzieła zobowiązany jest rozstawić i zwinąć stoisko w wyznaczonych godzinach, tj. od godz. 10.00. Montaż stoiska musi zakończyć się do godz. 11.30. Demontaż stoiska nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia imprezy, tj. godz. 15.00 i powinien się zakończyć do godz. 16.00.

7. Wystawca z sekcji rękodzieła zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego powierzchnię wystawienniczą po demontażu stoiska. W przeciwnym razie Organizator zleci czynności porządkujące na koszt i ryzyko Wystawcy.

8. Wystawca z sekcji rękodzieła nie może korzystać na swoim stoisku z żadnego sprzętu emitującego hałas, czy zapach.

9. Wystawca z sekcji rękodzieła obowiązany jest do współudziału w promocji imprezy, w szczególności na swojej stronie internetowej i w kanałach social media.

10. Wystawca z sekcji rękodzieła nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego używania powierzchni wystawienniczej innym podmiotom.

11. Wystawca z sekcji rękodzieła zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone Organizatorowi urządzeń elektrycznych.

12. Wystawca z sekcji rękodzieła nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania imprezy z przyczyn od Organizatora niezależnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub czasu imprezy, a także do jej odwołania lub skrócenia w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

14. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.

15. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.

16. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skarbowym.

17. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, Centrum Handlowemu lub innym Uczestnikom.

 

 

ORGANIZATOR

BABILĄD | www.babilad.pl

BABILĄD stawia nacisk na społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność w biznesie. Współpracuje z wieloma poznańskimi stowarzyszeniami i instytucjami. Organizuje imprezy dla kobiet, takie jak na przykład Babi Targ. Wspiera akcje i projekty skierowane do kobiet i uwrażliwiające na problematykę płci, promuje również akcje związane z szerzeniem tolerancji.

 

Logo_GP_-1

 

 

 

GALERIA PRZYMORZE | www.galeriaprzymorze.eu

Galeria Przymorze to nowoczesne, a zarazem bardzo przyjazne centrum handlowe z ciekawą ofertą handlową. Wśród licznych sklepów i salonów znajdują się punkty związane z modą, zdrowiem, urodą, upominkami, kulturą, a także świadczące różnego rodzaju usługi. Dodatkowy atutem centrum jest jego strefa gastronomiczna, która od lat cieszy się dużą popularnością.
Charakterystycznym elementem obiektu jest jego ogród wertykalny zwany potocznie Zieloną Ścianą. Nawiązuje on zarówno do samego położenia miasta, jak równie do przylegającego do galerii Parku.
Dla odwiedzających galerię ważnym udogodnieniem jest także łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz przestronny, bezpłatny parking z nowoczesnym systemem AFA. Galeria Przymorze to nie tylko idealne miejsce na zakupy, ale również przestrzeń, w której organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń o charakterze prospołecznym i kulturalnym.
Zarządcą Galerii Przymorze jest APSYS.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.
Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100 000 m2 GLA).
APSYS Polska zarządza obecnie 950 000 mkw GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz Europa Property w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Więcej informacji: www.apsysgroup.com

 

PARTNERZY SEKCJI PRZERÓBEK:

znak wodny walizka zyczen logo

 

 

WALIZKA ŻYCZEŃ

www.facebook.com/walizkazyczen

 

rekologo

 

 

 

 

 

RĘKOFAKTURA | www.facebook.com/rekofaktura

 

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH EDYCJI:
https://www.facebook.com/Babilad/photos_stream?tab=photos_albums