Klub Kobiet Przedsiębiorczych powstał w kwietniu 2008 roku z inicjatywy Babilądu i Black Hog. Od tego czasu, w Poznaniu i okolicach, organizuje comiesięczne Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych, a w 2012 roku zorganizował ponadto cztery zamknięte spotkania Klubowe: w Andersii, Concordii Design, Olandii oraz Kukanii. Główną ideą działalności Klubu jest stworzenie platformy do wymiany biznesowej i...