Babi Targ w Gdańsku
14.03.2020, Galeria Przymorze 
Zapisy na imprezę uruchomimy: 19.02.2020.
 

Zapraszamy na wiosenną edycję Babiego Targu w Trójmieście! 14 marca w Galerii Przymorze w Gdańsku odbędzie się pierwsze wietrzenie szaf w tym roku. Warto przejrzeć swoją garderobę, wybrać z niej te ubrania, których już z różnych powodów nie nosimy i dać im drugie życie. Na Babim Targu można też po prostu zaopatrzyć się w ubrania i dodatki, które przydadzą się w nadchodzących miesiącach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby, które chcą przyjść z własnymi ubraniami, będą musiały dokonać rezerwacji za pomocą formularza dostępnego online na stronie: www.babitarg.com

Zapisy rozpoczną się 19 lutego, ok. g. 12.00.
Uwaga! Babi Targ w Galerii Przymorze w Gdańsku cieszy się już taką popularnością, że miejsca dla Wystawców zwykle kończą się w kilkadziesiąt sekund! 

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE

LOKALIZACJA:

Impreza odbędzie się w sobotę, 14 marca, w godzinach 12.00-16.00, na dwóch piętrach Galerii Przymorze (w pobliżu Zielonej Ściany), przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 w Gdańsku.

 

DLA WYSTAWCÓW:

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić (Wystawców) przyjmowane są od 19 lutego , ok. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane.

 

DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

Odwiedzający nie muszą dokonywać zapisu na imprezę. Odwiedzających zapraszamy od godz. 12.00.

 

W imprezie może wziąć udział każdy, kto chce pozbyć się zbędnych ubrań czy dodatków lub po prostu przyjść i „upolować” za niewielkie pieniądze ciekawe ubrania.

 

REGULAMIN BABIEGO TARGU W GDAŃSKU | 14.03.2020

I. regulamin imprezy:

1. Organizatorem imprezy pt.: „Babi Targ” odbywającej się w Galerii Przymorze 14 marca 2020r. jest: Joanna Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet “W krainie czarów” w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.

2. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.

3. Osoby obecne na imprezie (Uczestnicy) zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, który dostępny jest na stronach www.babitarg.com i www.babilad.pl oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.

4. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych Uczestników.

5. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.

6. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas imprezy, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. Udział w imprezie z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.

7. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić (Wystawców) przyjmowane są od ok. g. 12.00, 19 lutego 2020 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które dokonają zapisu na imprezę i otrzymają numer rezerwacji zobowiązane są potwierdzić rezerwację. Potwierdzenia rezerwacji dokonuje się poprzez kliknięcie w link „Potwierdzam udział” zawarty w wiadomości, która zostanie przesłana do Uczestników 9 marca 2020. Uczestnik ma 48 h na potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Jeśli 9 marca 2020 Uczestnik nie znajdzie w skrzynce wiadomości z prośbą o potwierdzenie rezerwacji zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, zaadresowanej na info@babitarg.com, w terminie do 10.03.2020.

8. Uczestnicy jedynie odwiedzający imprezę (Odwiedzający) nie są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w imprezie.

9. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków i biżuterii, chyba że Organizator wyraził na to pisemną zgodę.

10. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty oferowane przez Uczestników na imprezie muszą być czyste i w dobrym stanie.

11. Każdy Wystawca może wnieść maksymalnie 2 torby/walizki z ubraniami.

12. W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane.

13. Wstęp dla pozostałych Uczestników (Odwiedzających) rozpoczyna się od godz. 12.00.

14. Wystawcy muszą przynieść ze sobą wieszaki, stojaki, stoliki lub inne sprzęty, które będą przydatne w wyeksponowaniu przyniesionych ubrań i dodatków. Nie wolno wystawiać się bezpośrednio na ziemi, w tym na kartonach, kocykach, foliach, płachtach, etc., używać wózków sklepowych, ani żadnych stałych elementów wystroju wnętrza w aranżacji stoiska. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w imprezie Wystawcę, który nie zastosuje się do wymogów odnośnie wyglądu stoiska.

15. Wśród Wystawców lubiących stronę Babilądu® na portalu Facebook zarezerwujemy stojaki z miejscem na parterze oraz stojaki z miejscem na 1. piętrze. Prosimy śledzić profil, co jakiś czas będą się na nim pojawiały posty o możliwości rezerwacji sprzętu na Babi Targ, w których będzie uwzględniona informacja dotycząca miejsca przynależnego Wystawcy (stojak z miejscem na parterze lub stojak z miejscem na 1. piętrze). Miejsca na parterze przynależą wyłącznie Wystawcom, którym uda się zarezerwować właściwy stojak.

16. Jedno stoisko Wystawcy nie może zajmować więcej niż 150 cm x 100 cm powierzchni.

17. Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika odpowiada sam Uczestnik.

18. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.

19. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.

20. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skarbowym.

21. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, Centrum Handlowemu lub innym Uczestnikom.

II. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 21e/39 (60-681), zwany dalej „Ośrodkiem”.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Ośrodek.
3. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym jeśli Uczestnik chce wziąć udział w Wydarzeniu.

 

BABI TARG

Pierwszy BABI TARG odbył się w klubokawiarni Meskal w Poznaniu i zainaugurował działalność Babilądu 13 lat temu. W wymianie wzięło wówczas udział 40 pań. Teraz imprezy gromadzą kilkaset osób i są organizowane regularnie w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi. Do tej pory odbyło się ponad 100 edycji imprezy, Babi Targ był przez trzy lata główną modową imprezą Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Kobiet No Women No Art. W 2013 i 2014 roku znalazł się również w programie Generatora Malty – jednego z ważniejszych projektów Festiwalu Malta. W 2014 zorganizowana została wyjątkowa edycja imprezy – ogólnopolska akcja wymiany ciuchów Babi Targ z OLX, która odbyła się równocześnie w 7 miastach Polski: Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie i zgromadziła kilkanaście tysięcy uczestniczek i uczestników.

Organizowane są również specjalne edycje Babiego Targu skierowane głównie do rodziców, czyli Mami Babi Targ – m.in. w ramach Targów Happy Baby na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz Festiwalu Sztuka Szuka Malucha!

Babi Targ® jest najstarszą i największą imprezą tego typu w Polsce!

 

Organizator:

BABILĄD | www.babilad.pl

 

Partner:

GALERIA PRZYMORZE | www.galeriaprzymorze.eu

Galeria Przymorze to nowoczesne, a zarazem bardzo przyjazne centrum handlowe z ciekawą ofertą handlową. Wśród licznych sklepów i salonów znajdują się punkty związane z modą, zdrowiem, urodą, upominkami, kulturą, a także świadczące różnego rodzaju usługi. Dodatkowy atutem centrum jest jego strefa gastronomiczna, która od lat cieszy się dużą popularnością.
Charakterystycznym elementem obiektu jest jego ogród wertykalny zwany potocznie Zieloną Ścianą. Nawiązuje on zarówno do samego położenia miasta, jak równie do przylegającego do galerii Parku.
Dla odwiedzających galerię ważnym udogodnieniem jest także łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz przestronny, bezpłatny parking z nowoczesnym systemem AFA. Galeria Przymorze to nie tylko idealne miejsce na zakupy, ale również przestrzeń, w której organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń o charakterze prospołecznym i kulturalnym.
Zarządcą Galerii Przymorze jest Apsys.