BABI TARG W CH TULIPAN W ŁODZI

17.11.2018, g. 12.00- 15.00

 

 MIEJSCA DLA WYSTAWCÓW ZAPEŁNIŁY SIĘ. WCIĄŻ MOŻNA WPISYWAĆ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ.

 

Czas na jesienne wietrzenie szaf! W listopadzie Babi Targ zawita po raz pierwszy do Łodzi!

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców miasta i okolic, aby przejrzeli szafy i pozbyli się ubrań, których już nie noszą, a przy okazji wymienili swoją garderobę na nową. Podczas listopadowej edycji Babiego Targu uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przewietrzyć szafy dając tym samym drugie życie swoim ubraniom.

Impreza jest bezpłatna, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby, które chcą przyjść z własnymi ubraniami, będą musiały dokonać rezerwacji za pomocą formularza dostępnego online na stronie: www.babitarg.com. Zapisy na łódzką edycję wystartują 24 października, ok. g. 12.00.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE

 

LOKALIZACJA:

Impreza odbędzie się w sobotę, 17 listopada, w godz. 12.00-15.00 przy obu wejściach do CH Tulipan oraz w części restauracyjnej.

 

DOJAZD:

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ: Niedaleko Centrum Handlowego Tulipan znajduje się przystanek tramwajowy linii 8, 9A i 9B, 10A i 10B, autobusów 75A i 75B, 80, a także autobusami linii 54 i 60 – obie linie mają swoje przystanki przy Centrum.

AUTEM: W związku z budową ulicy Nowowęglowej zmienił się dojazd do CH Tulipan. Zachęcamy do zapoznania się z naszą mapką, na której zaznaczony jest objazd: http://www.chtulipan.pl/dojazd/

 

DLA WYSTAWCÓW:

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić (Wystawców) przyjmowane są od 24 października, godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane.

 

DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

Odwiedzający nie muszą dokonywać zapisu na imprezę. Odwiedzających zapraszamy od godz. 12.00.

W imprezie może wziąć udział każdy, kto chce pozbyć się zbędnych ubrań czy dodatków lub po prostu przyjść i „upolować” za niewielkie pieniądze ciekawe ubrania.

 

REGULAMIN BABIEGO TARGU W ŁODZI

 

1)      Organizatorem imprezy (dalej zwanym „Organizatorem”) pt.: „Babi Targ” odbywającej się w C.H. Tulipan (dalej zwanym: „Centrum Handlowym”) 17 listopada 2018 roku jest: Joanna Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet “W krainie czarów” w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.

2)      Osoby obecne na imprezie („Uczestnicy”) zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, który dostępny jest na stronach www.babitarg.com i www.babilad.pl oraz regulaminu Centrum Handlowego, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.

3)      Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych Uczestników.

4)      Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.

5)      Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas imprezy, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. Udział w imprezie z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.

6)      Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Zgłoszenia od Uczestników, którzy chcą się wystawić („Wystawców”) przyjmowane są od ok. g. 12.00 24.10.2018 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.babitarg.com. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które dokonają zapisu na imprezę i otrzymają numer rezerwacji zobowiązane są potwierdzić rezerwację. Potwierdzenia rezerwacji dokonuje się poprzez kliknięcie w link „Potwierdzam udział” zawarty w wiadomości, która zostanie przesłana do Uczestników 12.11.2018. Uczestnik ma 48 h na potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Jeśli 12.11.2018 Uczestnik nie znajdzie w skrzynce wiadomości z prośbą o potwierdzenie rezerwacji zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, zaadresowanej na info@babitarg.com, w terminie do  13.11.2018.

7)      Uczestnicy jedynie odwiedzający imprezę (Odwiedzający) nie są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w imprezie.

8)      W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków i biżuterii.

9)      Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty oferowane przez Uczestników na imprezie muszą być czyste i w dobrym stanie.

10)   Każdy Wystawca może wnieść maksymalnie 2 torby/walizki z ubraniami.

11)   W dniu imprezy rejestracja zgłoszonych Wystawców odbywa się od godz. 11.00 do 11.30. Wystawcy muszą mieć przy sobie maila z numerem rezerwacji – w formie elektronicznej lub na wydruku. Po godzinie 11.30 wszystkie rezerwacje miejsc zostają anulowane.

12)   Wstęp dla pozostałych Uczestników (Odwiedzających) rozpoczyna się od godz. 12.00.

13)   Każdy Wystawca będzie miał do dyspozycji stojak o wymiarach 99 x 46 cm. Należy zabrać ze sobą wieszaki – nie będzie ich na miejscu. Nie wolno wystawiać się bezpośrednio na ziemi, w tym na kartonach, kocykach, foliach, płachtach, etc., używać wózków sklepowych, ani żadnych stałych elementów wystroju wnętrza w aranżacji stoiska. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w imprezie Wystawcę, który nie zastosuje się do wymogów odnośnie wyglądu stoiska.

14)   Jedno stoisko Wystawcy nie może zajmować więcej niż 120 cm x 100 cm powierzchni.

15)   Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika odpowiada sam Uczestnik.

16)   Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.

17)   Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.

18)   Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skarbowym.

19)   Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, Centrum Handlowemu lub innym Uczestnikom.

20)  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

II. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 21e/39 (60-681), zwany dalej „Ośrodkiem”.
  2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Ośrodek.
    W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  6.  Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym jeśli Uczestnik chce wziąć udział w Wydarzeniu.
  7. W trakcie trwania wydarzenia Organizator zbierze od uczestników podpisy pod klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych wystawców, a Uczestnik ma obowiązek ją podpisać.

 

ORGANIZATOR

BABILĄD | www.babilad.pl

BABILĄD stawia nacisk na społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność w biznesie. Współpracuje z wieloma poznańskimi stowarzyszeniami i instytucjami. Organizuje imprezy dla kobiet, takie jak na przykład Babi Targ. Wspiera akcje i projekty skierowane do kobiet i uwrażliwiające na problematykę płci, promuje również akcje związane z szerzeniem tolerancji.

 

CENTRUM HANDLOWE TULIPAN | www.chtulipan.pl

Centrum Handlowe Tulipan to jedno z pierwszych centrów handlowych w Łodzi, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Widzew. Oferta Centrum obejmuje hipermarket Auchan, sklepy wnętrzarskie i meblowe takie jak Abra, Jysk i Komfort, Home&You oraz sklepy znanych marek, m.in.:Rossmann, Vision Express, Monnari, Quiosque, Wojas, Orsay, Szachownica, CCC, Pepco, KiK, RTV Euro AGD oraz  restauracje McDonalds, Berlin Döner Kebap, A-Dong, Mia Pizza, Mia Caffè.

Informacje o Właścicielach:

Właścicielami Centrum Handlowego Tulipan są firmy: Galeria Tulipan Sp. z o.o., spółka celowa należąca do funduszu POERF zarządzanego przez Praderę (http://www.pradera.com/)  oraz CH Łódź Sp. z o.o., spółka zarządzana przez Cromwell Polish Retail Fund.

O zarządcy Centrum Handlowego Tulipan – Apsys Polska S.A.:

Zarządcą Centrum Handlowego Tulipan jest Apsys, wiodący operator branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw GLA w 25 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu.

Więcej informacji: www.apsysgroup.com

 

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH EDYCJI BABIEGO TARGU W POLSCE:
https://www.facebook.com/Babilad/photos_stream?tab=photos_albums